Vi hade bott forbund inom 2 ar samt sjalv vart jattekar i honom

Vi hade bott forbund inom 2 ar samt sjalv vart jattekar i honom

Sam mi kanner ater mig uppsjo

Mig anse du astadkomme riktig inom att begrunda gallande det har, sarskil om n vill aga nagot allvar tillsamman killen ino forfragan.

Han lamnade jag inom oktober och ino mars traffade mi grima radand.

Mig kande fast a icke att jag sorjt klart uppsyn gamla forhalland. Jag kunde ej ens kommunicera om centru ex utan att initiera bola och jag kande jag f avtrubbad och ihalig.

Emeda mig fortfarande vart odla fangad i det forflutna och ick vart gjord tillsamman bearbetningen odla ville sjalv icke oppna nagot med den nya, just pa grund av att jag ej ville att det skulle bliva en rebound it det bota. Forsavitt mi ej kunde ge hela ja odl varje det jamstalld duktig att icke bidraga nagot alls, resonerade mig.

Mo saken hor att vi jobbade utrike nar vi traffades sam bodde inom skilda lander (och ager olika nationaliteter). Odl sjalv lat honom ga samt visste ick ifall mi skulle ses honom igen. Vi skickade mail mot varandra i slu 1 ar sam han skaffade nagon annan tje. Men sa nago dag tog det fardig emella do sam vi beslot att ses. idag befinner sig vi gifta sam var 7 veckor gamla dotter slagga bredvid undertecknad i soffan

Mi befinner si fullkomligt sake om att det ej hade hallit ino langden, fasta vi ar perfekta sta varandra, forsavit inte sjalv lakt tillsamman frams. Va kan kar ge ett forhalland forsavitt kar annu har e brustet karnpunkt? Det finns ingen varre relationsdodare ann att ta med sig nagon manga obearbetat packning in ino forhallandet. Det befinner sig kanske foljaktligen odl otaliga rebound-forhallanden aldrig blir nagot mer.

Det befinner sig ni skriver ar forstandigt. Mi age ick gjort ovrigt annu att falla tarar samt prata utav mig bot manaden, sjalv borjar trottna villi att innehav kanslorna live under huden. Sam som fard ar verkar det som att smartan borjas trubbas av. Mig skrattar aterigen

Mig befinner sig ej klar for att initiera ett nytt omstandighet idag. Men jag anta jag skulle angra ifall jag ej gav det bota en mojlighe att utvecklas brud colombiansk i och med vi aldrig kunnat handla det fordom.

De ringa kompisar jag samt “flamman” age gemensamt anser mot undertecknad att odla lange mi befinner sig oppen forsavit att mi ar bedrovad odla skanker mi honom nago frank mojlighe, men hurda kan mi papeka det? hurda kan jag tala om karna ex, och forvanta ja att det blir nagot romantiskt bruten det hela.

Mi befinner sig odl sjukt vimsig att sjalv ingen aning ens hurdan jag ska bete mej. Mig befinner sig aterkomst pa likadan position sasom mi varje pro tio ar forsenad. Fullstandigt fjollig samt kan inte kommunicera ordentligt. Nagon autentisk fjortis. Det ar ju ej heller odl kul nar kar sa smaningom fyller 30 =)

Nagonstans anta jag att var anekdot paverkar mer ann herre anar. Mi vill ick fordarva var frandskap heller. Men vi ager ju aldrig enbart varit vanner. Hurs befinner sig det odla grymt marigt pro?

Kor gallande blott ) sjalv och uppsyn pojkvan har varit tillsammans inom 7 ar inneha 3 barn sam ino sommar amna vi vig oss. Sjalv traffade honom 2 manader postumt att det tog forliden med karna ex )

Men sjalv varenda likval mycket hagad bruten och kanske frasch av foralska ino uppsyn radande herre

Mig kanner till endas att flamman ar nagon individ sasom aterkommit via aren sam ehuru vi ej blir tillsammans denna gangen heller, odla befinner si det aven fortsattningsvis nagon person som utfor mig gladsint. Massor gladare annu mig varit villi sistone. Jag ar tillracklig inte hel formodligen att paborja nagot darborta ann blott.