Det gansk plotsliga framtradandet fran eldig love beskrivs inom vardagsspraket

Det gansk plotsliga framtradandet fran eldig love beskrivs inom vardagsspraket Lov emellan manniskor ar daremot ofta en mer glodande foraning ann enbart nago kansla av frandska alternativ tillgivenhet. Det kan likval introducera sig i annorlunda former och inom omvaxland stadium bruten styrk, fran latt omhet (nar vi anser “att ha sex” baby, till exempel) mot…